Co powinno znaleźć się w uzasadnieniu wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty?

Wydawałoby się, że sformułowanie uzasadnienia dla naszego wniosku o egzekucję kontaktów to błahostka. Wiadomo, zwracamy się do Sądu bo nasza była żona/ były mąż notorycznie odwoływała spotkania z synem i jesteśmy przekonani, że w końcu trzeba przerwać ten zamknięty krąg. Myśląc o uzasadnieniu wniosku wszystkie kłopoty związane z realizacją kontaktów same nasuwają się nam na myśl.

Jednak w gruncie rzeczy nie o to chodzi, aby nasz wniosek był szczegółową analizą każdego z niezrealizowanych bądź nieprawidłowo zrealizowanych spotkań z dzieckiem.  Przede wszystkim należy skoncentrować się na następujących kwestiach:

Zacznijmy od wskazania z jakiego źródła wynika nasze prawo do kontaktów z małoletnim– czy jest to postanowienie w przedmiocie kontaktów, czy wyrok rozwodowy. Opiszmy zwięźle w jakie dni i w jakim wymiarze wymiarze  odbywają się spotkania, czy mamy prawo zabierania dziecka poza jego miejsce zamieszkania i jakie obowiązki Sąd nałożył na osobę sprawującą pieczę nad dzieckiem. Przykładowo takim obowiązkiem nałożonym na drugiego z rodziców może być przygotowanie dziecka do kontaktu poprzez przyszykowanie dla dziecka odpowiedniej odzieży i obuwia potrzebnego w trakcie pobytu u osoby uprawnionej do kontaktu, ale także zobowiązanie opiekuna do wydawania dziecka na kontakt lub nieczynienia przeszkód w odbywaniu się spotkań z małoletnim. Jeśli nasz kontakt polega na komunikowaniu się za pomocą Skype’a opiszmy w jakie dni i w jakim czasie przysługuje nam prawo do rozmowy z dzieckiem.

Kolejnym elementem uzasadnienia wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty będzie wskazanie, w jaki sposób osoba opiekująca się dzieckiem narusza swoje obowiązki wynikające z orzeczenia albo ugody w przedmiocie kontaktów. Innymi słowy, chodzi o określenie, czy dziecko w ogóle nie jest przekazywane nam na spotkania, czy może nie jesteśmy zadowoleni, że spotkania rozpoczynają się z notorycznym opóźnieniem. Może również chodzić o inne postacie naruszeń, zwłaszcza gdy nasz kontakt polega na rozmowach z dzieckiem przez Skype’a. W przypadku, gdy wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty składamy, gdy dysponujemy już orzeczeniem w przedmiocie kontaktów koniecznym jest wykazanie naruszeń, które już miały miejsce. Wskażmy konkretne daty, kiedy zobaczenie się z dzieckiem zostało nam uniemożliwione.

Pamiętajmy! Akcent powinniśmy położyć na wszystkie te okoliczności, które świadczą, że bez wydania postanowienia w  przedmiocie zagrożenia nakazaniem zapłaty generalnie nie będzie możliwym prawidłowa realizacja kontaktów z naszym dzieckiem. Nie wdawajmy się jednak w zbytnią kazuistykę, na nią przyjdzie pora podczas zeznań przed Sądem lub w oświadczeniu co do kontaktów, które nie zostały zrealizowane- gdy Sąd wezwie nas do złożenia takiego oświadczenia.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *