Kiedy możemy zainicjować następny etap egzekucji kontaktów

Drugi etap postępowania egzekucyjnego został unormowany w treści art. 59816 k.p.c. Z ww. przepisu wynika jasno, że dopiero gdy dysponujemy prawomocnym orzeczeniem Sądu w przedmiocie zagrożenia nakazaniem zapłaty (postanowieniem kończącym tzw. I etap) możemy rozważać zasadność uruchomienia etapu drugiego. Zainicjowanie drugiego etapu postępowania wykonawczego polega po prostu na skierowaniu do Sądu rodzinnego, który rozpatrywał naszą sprawę o zagrożenie nakazaniem zapłaty, wniosku o nakazanie zapłaty. Składając wniosek o nakazanie zapłaty nie inicjujemy żadnego nowego postepowania- z tego też względu w treści wniosku powinniśmy wskazać sygnaturę naszej sprawy z I etapu (postępowania w przedmiocie zagrożenia nakazaniem zapłaty).

Drugi etap – postępowanie o nakazanie zapłaty- to moment, w którym  będziemy domagać się już zasądzenia konkretnej kwoty. Najpierw musimy jednak udowodnić, że po pierwsze doszło do naruszenia obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, a ponadto naruszenie to było zawinione.

Istotną kwestią jest również to, że Sąd opiekuńczy może nakazać zapłatę tylko za naruszenia już dokonane, nie może natomiast zasądzić tej sumy za naruszenia, które mogą być dopiero dokonane. Zatem, gdyby jeden z rodziców jeszcze na długo przed datą kontaktu oświadczył, iż spotkanie z dzieckiem się nie odbędzie, to niestety nadal mamy związane ręce i pozostaje nam tylko bezradnie czekać, aż do złamania postanowienia rzeczywiście dojdzie. Dopiero wtedy składamy kolejny wniosek o nakazanie zapłaty obejmujący dane złamanie postanowienia.

Wysokość kwoty, którą powinniśmy wskazać we wniosku o nakazanie zapłaty, zależna będzie od liczby dokonanych naruszeń. Wystarczy, że pomnożymy ilość nieodbytych lub nieprawidłowo zrealizowanych kontaktów przez kwotę widniejącą w postanowieniu o zagrożeniu nakazaniem zapłaty.

Podsumowując:

-nakazania zapłaty określonej sumy możemy domagać się jedynie, gdy do kontaktu nie doszło z przyczyn zawinionych przez opiekuna,

-nakazanie zapłaty dotyczyć może jedynie naruszeń już dokonanych,

-wnioskowana kwota określana jest w oparciu o liczbę dokonanych naruszeń

1 Comment

  1. Pani Joanno, bardzo dziękuje za pani blog na pewno nie tylko mi rozwiał wiele wątpliwości jak i wskazał drogę działania. Mam pytanie , wydane postanowienie np 12 lutego kwota 100zł za każde naruszenie, strona przeciwna odwołuje się od tego postanowienia mijają np 3 miesiące mamy maj co z kontaktami które nie odbyły się przez te trzy miesiące czy w apelacji można je doliczyć ? czy to już trzeba złożyć wniosek o ukaranie i wskazać kwotę 100 zł za każde naruszenie ?

    Pozdrawiam

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *