Sąd Najwyższy podjął uchwałę w kwestii wynagrodzenia kuratorów sądowych

Formy udziału kuratora sądowego przy kontaktach z małoletnim przybierają zróżnicowany charakter. Zdarza się, że obecność kuratora jest przewidywana jedynie przy newralgicznych momentach związanych z realizacją kontaktów tj. przekazanie dziecka miedzy osobą uprawnioną do kontaktu, a zobowiązaną do wydania małoletniego. Wówczas może dojść do sytuacji, gdy jeden kurator będzie uczestniczył przy przekazywaniu dziecka na rozpoczęcie ustalonego kontaktu, a inny kurator będzie nadzorował moment jego zakończenia.

Jak jednak w sytuacji zaangażowania przy wykonywaniu kontaktów dwóch kuratorów będą kształtowały się koszty ich udziału, które, co warto podkreślić, ponoszą strony. Czy, zgodnie z literalnym brzmieniem, każdemu z uczestniczących przy kontakcie kuratorów będzie przysługiwało prawo do ryczałtu, określonego w oparciu o art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy o kuratorach sądowych?

Wątpliwości dotyczące interpretacji przytoczonej normy doprowadziły do podjęcia w dniu 16 lutego 2017 r., na skutek pytania prawnego skierowanego do Sądu Najwyższego przez Sąd Okręgowy, uchwały następującej treści:

„Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt w wysokości określonej w art. 91 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 795 ze zm.).”

Zatem, Sąd Najwyższy przesądził, że prawidłowa wykładnia art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy o kuratorach sądowych przemawia za przyznaniem jednego ryczałtu bez względu na ilość czynności, charakter uczestnictwa, czy długość kontaktów. Należy w pełni zaaprobować stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy. Jeden ryczałt przysługuje w sytuacji, gdy jeden kurator uczestniczy w całym spotkaniu i brak jest powodów, aby różnicować tą kwotę w zależności od czynników organizacyjnych, które powodują, że zaangażowanych w dany kontakt jest kilku kuratorów. Wspomniane kwestie związane z techniczną stroną realizacji kontaktów nie powinny wpływać na zwiększanie obciążeń finansowych ponoszonych przez strony.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *