„Zamieszanie wokół zawieszenia biegu terminów procesowych w okresie epidemii COVID-19”

Nie po raz pierwszy ustawodawca funduje stronom postępowania legislacyjny roller coaster, sprawiając, iż prowadzenie sporu sądowego staje się pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Tym razem obserwujemy to na kanwie kolejnych nowelizacji ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Zgodnie z art. 15zzs pierwszej ze specustaw składających się na tarczę antykryzysową, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych nie biegną, a te które rozpoczęły bieg, ulegają zawieszeniu z dniem 31.03.2020 r. Informacja o wstrzymaniu biegu terminów sądowych zagnieździła się w świadomości społecznej, powodując, słuszne zresztą, przekonanie o tym, że nie jest koniecznym podejmowanie czynności procesowych tj. składanie wniosków o uzasadnienia lub zażaleń. Tak było jednak do czasu, a mianowicie do 18 kwietnia 2020 r. czyli wejścia w życie ustawy z dnia  tarczy antykryzysowej 2.0. Nowela zmieniła bowiem brzmienie art. 15 zzs ust. 4 przewidując fakultatywną możliwość odstąpienia przez sąd od generalnej zasady wstrzymującej bieg terminów sądowych. Sąd prowadzący postępowanie może wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony. W konsekwencji strona lub uczestnik postępowania są obowiązani do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu. Problem polega jednak na tym, że przytoczona zmiana przepisów niekoniecznie została dostrzeżona nawet przez niektórych prawników, nie wspominając już o nieprofesjonalistach. Trudno się temu dziwić i podejrzewać, że racjonalny ustawodawca będzie zmieniał wprowadzony przez siebie przepis zaledwie po nieco ponad dwóch tygodniach jego obowiązywania.

Można sobie jedynie wyobrazić jaką konsternację dla strony niebędącej prawnikiem wywołuje otrzymanie korespondencji sądowej z pouczeniem, iż w jej sprawie bieg terminów procesowych nie ulega wstrzymaniu ani zawieszeniu. Zamieszanie z tym związane nie wpływa pozytywnie ani na tok prowadzonego sporu sądowego ani na odbiór społeczny wymiaru sprawiedliwości.

adwokat Joanna Szewczyk- Stępień

artykuł opublikowany został także na łamach https://www.prawo.pl/

Kancelaria Adwokacka Szczurek Szewczyk- Stępień w Krakowie

Telefon: +48 792 276 360 e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com

Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach, czy w Nowym Sączu. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *