Kurator sądowy przy kontaktach- ile kosztuje i kogo obciąża

Bywa, że udział kuratora jest niezbędny do tego, aby kontakty z małoletnim w ogóle były realizowane. Gdy kontakt z dzieckiem jest utrudniany w sposób celowy i zawiniony zaletą takiego rozwiązania jest możliwość dokumentowania i relacjonowania Sądowi przebiegu spotkań przez bezstronną osobę. Akta kuratorskie są cennym dowodem, który może przysłużyć się do wykazania naszych racji w trakcie postępowania o egzekucję kontaktów. Zdecydowaną wadą jest natomiast konieczność opłacenia udziału kuratora podczas kontaktów. 

Ile kosztuje udział kuratora sądowego podczas kontaktów?

Koszt udziału kuratora sądowego podczas kontaktów to wydatek k. 180 zł za każde spotkanie z dzieckiem. Pamiętać należy, że kwota ta jest niezależna od tego, czy kontakt trwa 10 minut czy kilka godzin, a zobowiązanie do jej uiszczenia powstaje nawet wtedy, gdy do kontaktu nie doszło. Istotny jest bowiem sam fakt stawiennictwa kuratora w miejscu i czasie wyznaczonym na kontakt i nawet niewydanie dziecka na widzenie nie zwalnia osoby zobowiązanej od zapłaty wskazanej należności. o

Kto płaci za udział kuratora przy kontaktach?

. Generalnie w postanowieniu w przedmiocie kontaktów Sąd ustalając, iż będą się one realizowane przy obecności kuratora, decyduje również o tym, kto będzie zobowiązany do zapłaty za jego stawiennictwo. Na powyższą decyzję wpływa szereg czynników. Jeżeli jesteśmy stroną wnioskującą o udział kuratora podczas kontaktów to prawdopodobnie to my zostaniemy obarczeni opisanym wydatkiem, chyba że konieczność uczestnictwa kuratora wynika z przyczyn leżących po stronie drugiego z rodziców. Może zdarzyć się również i tak, że Sąd obarczy obowiązkiem zapłaty obydwie strony postępowania. To zależy od decyzji Sądu

Jeśli obarczenie tylko i wyłącznie jednej strony obowiązkiem zapłaty z jednoczesnym ustanowieniem nadzoru kuratora prowadzi do przełamania impasu w sytuacji, gdy ojciec nie widział dziecka już od dłuższego czasu to, kolokwialnie mówiąc, łatwiej przełknąć tą gorzką pigułkę. Gorzej, gdy trzeba zapłacić 180 zł tylko za to, aby mieć towarzysza w samotnym oczekiwaniu, aż drzwi wreszcie zostaną otwarte…

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *