Jak wykonywać kontakty z dziećmi w związku z epidemią koronawirusa?

Pojawia się coraz więcej wątpliwości, jak wykonywać kontakty z dziećmi w związku z panującą epidemią koronawirusa. Co robić w przypadku, gdy spotkania z dzieckiem odbywają się w miejscach publicznych typu galerie handlowe lub place zabaw? A jeśli odbywają się w domu, to czy odmowa ich realizacji przez drugiego rodzica jest uzasadniona z powodu wprowadzenia stanu…

Czytaj dalej →

Parlamentarny Zespół ds Alienacji Rodzicielskiej- za nami pierwsze posiedzenie

Dzisiaj kilka słów i cennych informacji, które żywo zainteresują  rodziców, doświadczających przeciwności w swobodnym kontaktowaniu się z dzieckiem. Od lutego br. w Sejmie ruszyły prace nowoutworzonego Zespołu do spraw Alienacji Rodzicielskiej, którego posiedzenie odbyło się 13.02.2020 r. Alienacja rodzicielska doczekała się szerszej uwagi . Na zaproszenie organizatorów, z racji zajmowania się na gruncie zawodowym problematyką…

Czytaj dalej →

Jak wygląda przebieg sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić w trakcie procesu o rozwód. Wówczas obok kwestii dotyczących rozpadu małżeństwa, alimentów i władzy rodzicielskiej, sąd decyduje o częstotliwości oraz zasadach odbywania kontaktów. Rozwodzący się rodzice mogą jednak złożyć zgodny wniosek o nieorzekanie przez sąd rozwodowy o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W konsekwencji również wyrok rozwodowy nie będzie…

Czytaj dalej →

Jak domagać się zwrotu kosztów postępowania o egzekucję kontaktów?

Zasadą, w toku spraw procedowanych w postępowaniu nieprocesowym, jest ponoszenie przez każdego z uczestników kosztów własnego udziału. W praktyce sądy najczęściej orzekają kierując się powyższą regułą, wyrażoną wprost przez art. 520§1 k.p.c. Oznacza to, że żadna ze stron nie jest obowiązana do zapłaty na rzecz drugiej. Wnioskodawcy, który uiścił opłatę sądową pozostali uczestnicy nie zwracają…

Czytaj dalej →

Pozbawienie władzy rodzicielskiej z powodu zaniedbywania kontaktów z dzieckiem

Przeważnie przychodzi mi bronić praw mężczyzn, którzy borykają się z problemami związanymi z kontaktami z dzieckiem. Jednak nie wszyscy ojcowie walczą o to, by realizować się jako rodzic. Zdarza się, że matki muszą swoim dzieciom zastępować obojga rodziców, bo drugi z nich nie przejawia żadnego zainteresowania i rodzicielskiej troski. Wspominam o tym, bo w rozmowach…

Czytaj dalej →

Kontakty zastępcze, alternatywa dla egzekucji kontaktów?

Tematyka kontaktów zastępczych była już poruszana na łamach niniejszego bloga, we wpisie http://egzekucjakontaktow.pl/index.php/2016/06/02/kontakty-zastepcze/. Nadal wywołuje jednak wątpliwości czytelników. Otrzymałam niedawno następujące pytanie: „W jednym z artykułów na blogu używa Pani sformułowania „kontakty zastępcze” czy mógłbym prosić o odpowiedź jakie to ma umocowanie prawne? Rozmawiałem z wieloma prawnikami czy w takim przypadku mogę prosić sąd o…

Czytaj dalej →

Prawo do bycia rodzicem

Wedle statystyk około dwa miliony dzieci w Polsce wychowuje się w rodzinach niepełnych. Biorąc pod uwagę, że z roku na rok rośnie również liczba rozwodów, a także urodzeń dzieci ze związków nieformalnych, należy spodziewać się, że ilość rodziców (w przeważającej większości ojców) borykających się z problem dotyczącym odbywania kontaktów z własnym dzieckiem, będzie niestety  ciągle…

Czytaj dalej →

Czy wniesienie zażalenia może spowodować zmianę kwoty zagrożenia nakazaniem zapłaty na niekorzyść strony odwołującej się?

  Nie ukrywam, że do poniższego wpisu natchnęło mnie pytanie pewnej osoby, które dotyczyło możliwych konsekwencji zaskarżenia postanowienia sądu I instancji w przedmiocie zagrożenia nakazaniem zapłaty. Po krótkiej refleksji uświadomiłam sobie, że zagadnienie to jest często podnoszone przez strony w kontekście podejmowania decyzji co do odwoływania się do sądu II instancji. Klienci obawiają się, czy…

Czytaj dalej →

Zmiana orzeczenia o kontaktach z dzieckiem

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w sposób zwięzły określa przesłankę uzasadniającą zmianę orzeczenia sądu rodzinnego w przedmiocie kontaktów małoletniego z osobą uprawnioną. Jedynym i nadrzędnym motywem tej zmiany powinno być dobro dziecka. Aby w pełni zrozumieć, kiedy zasadnym będzie złożenie wniosku o zmianę orzeczenia w przedmiocie kontaktów, należy odgadnąć, co kryje się pod tym pojęciem. Jak interpretować zatem pojęcie…

Czytaj dalej →