Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem podczas rozstania czy rozwodu?

Rozwód czy rozstanie nie jest łatwy dla partnerów. A tym bardziej nie jest prosty i zrozumiały dla ich dzieci. Kiedy rozmawiam z klientami, o czym można i warto pomyśleć przed złożeniem pozwu o rozwód w ich sprawie nigdy nie pomijam kwestii kontaktów z dziećmi. Doświadczenie z ostatnich lat podpowiada mi bowiem, że w sytuacji rozstania…

Czytaj dalej →

Umorzenie postępowania o wykonywanie kontaktów

Inspiracją do niniejszego wpisu stało się skierowane do mnie pytanie dotyczące skutków doręczonego stronie postanowienia sądu rodzinnego w przedmiocie umorzenia postępowania o wykonanie kontaktów. Warto przybliżyć zagadnienie dotyczące skutków umorzenia postępowania pod kątem ewentualnego dalszego niewywiązywania się przez rodzica z obowiązków nałożonych postanowieniem regulującym kontakty z dzieckiem. Sytuacja dotyczyła następującego stanu faktycznego. Sąd Rejonowy po…

Czytaj dalej →

Trybunał Konstytucyjny ocenił przepisy dotyczące wykonywania kontaktów

Po niedawnych uchwałach Sądu Najwyższego, których przedmiotem stała się wykładnia przepisów art. 59815 k.p.c. i nast., tj. uchwały z dnia 13.04.2022 r., sygn. akt III CZP 76/22 oraz uchwały z dnia 28.04.2022 r., sygn.. akt III CZP 87/22, zagadnienie wykonywania kontaktów stało się przedmiotem wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego.   Wyrokiem z dnia 22.06.2022 r. Trybunał Konstytucyjny…

Czytaj dalej →

Czy rodzic, który nie stawia się na kontakt z dzieckiem może zostać ukarany?

Nadrzędną zasadą rządzącą postępowaniem rodzinnym i opiekuńczym jest dobro dziecka. Rodzice obowiązani są zatem stworzyć małoletniemu takie warunki opiekuńczo-wychowawcze, aby  zabezpieczone zostały jego wszelkie potrzeby, od materialnych, po te związane z prawidłowym rozwojem, w tym emocjonalnym. Nie bez przyczyny kodeks rodzinny przewiduje, że rodzice oraz ich dziecko mają zarówno prawo, ale i obowiązek utrzymywania ze…

Czytaj dalej →

Czy dziecko może odmówić kontaktu z rodzicem?

Kwestia tego, czy i w jakim stopniu powinno się uwzględniać zdanie dziecka w toku ustalania jego kontaktów z rodzicem od lat budzi spore emocje wśród rodziców. Wobec braku ich porozumienia co do sposobu utrzymywania kontaktów sprawa trafia do sądu opiekuńczego, który ustala formę i częstotliwość kontaktów.  Odwołując się do przepisów regulujących kontakty rodzica z dzieckiem…

Czytaj dalej →

Przez epidemię rodzicom grożą rzadsze kontakty z dzieckiem?

Pojawią się pierwsze orzeczenia sądowe, które ustalają kontakty z dziećmi w czasie epidemii. Sądy korzystają coraz śmielej z nowych przepisów regulujących tryb orzekania w przedmiocie zmiany zabezpieczenia kontaktów. Dotychczas przepisy prawa rodzinnego dopuszczały taką możliwość jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, a w praktyce zabezpieczenie kontaktów bez rozprawy zdarzało się niezwykle rzadko. Zabezpieczenie kontaktów na posiedzeniu…

Czytaj dalej →

„Zamieszanie wokół zawieszenia biegu terminów procesowych w okresie epidemii COVID-19”

Nie po raz pierwszy ustawodawca funduje stronom postępowania legislacyjny roller coaster, sprawiając, iż prowadzenie sporu sądowego staje się pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Tym razem obserwujemy to na kanwie kolejnych nowelizacji ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Zgodnie z art. 15zzs pierwszej ze specustaw składających się…

Czytaj dalej →

Tarcza 2.0 kołem ratunkowym dla kontaktów rodziców z dziećmi

Zapraszam do lektury artykułu mojego autorstwa dotyczącego zmian w sposobie rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie w czasie stanu epidemii, opublikowanego również na łamach serwisu prawo.pl. W dniu 18 kwietnia br. w życie weszła ustawa dotycząca szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarcza antykryzysowa 2.0. Choć zasadnicza część ustawy dotyczy wsparcia finansowego…

Czytaj dalej →

Czy sąd może z urzędu zakazać kontaktów na czas epidemii?

Kontakty z kuratorem sądowym w dobie pandemii okazują się całkowicie nie do zrealizowania. W większości sądów okręgowych i rejonowych prezesi wydali zarządzenia o ograniczeniu bądź wstrzymaniu funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej. Bywają też takie sądy, w których brak odgórnych wytycznych i każdy sędzia indywidualnie decyduje, czy w prowadzonej sprawie powinny być przeprowadzane czynności kuratorskie. Mam tutaj…

Czytaj dalej →