Kontakty zastępcze

Poruszana na niniejszym blogu tematyka egzekucji kontaktów dotyczy jak wiemy postępowania wykonawczego i zazwyczaj pojawia się w kręgu naszych zainteresowań, gdy problem z kontaktami z naszym dzieckiem stał się już faktem. Być może warto więc antycypując bieg wydarzeń zabezpieczyć swoje prawa juz w trakcie postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.  Rozważmy zatem sformułowanie już we wniosku o uregulowanie kontaktów żądania wprowadzenia kontaktów zastępczych.

Kontakty zastępcze to kontakty, do których bylibyśmy uprawnieni w razie niedojścia do skutku spotkania z małoletnim w pierwotnym terminie. Takie rozwiązanie powinno stanowić skuteczne remedium na  odwoływanie kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców z przyczyn od niego niezawinionych tj. wizyta u lekarza czy zajęcia pozalekcyjne małoletniego. Aby można było dochodzić ich realizacji koniecznym jest przewidzenie oraz określenie zasad ich wyznaczania w treści postanowieni w przedmiocie kontaktów.

Jeśli nasze kontakty są już uregulowane w drodze orzeczenia sądowego, lecz nie zastrzeżono w nim możliwości wyznaczania kontaktów zastępczych pamiętajmy, że zawsze przysługuje nam możliwość jego zmiany. Opłata sądowa od wniosku o zmianę postanowienia w przedmiocie uregulowania kontaktów wynosi jedynie 40 zł, a zyskać możemy  dodatkową możliwość egzekwowania spotkań z dzieckiem.

Składanie wniosku o zmianę kontaktów odradzałabym jedynie osobom dysponującym prawomocnym postanowieniem w przedmiocie zagrożenia nakazaniem zapłaty, albowiem jego zmiana spowoduje konieczność ponownego inicjowania postępowania w przedmiocie egzekucji i przejścia całej procedury wykonawczej od początku.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *