Opieka naprzemienna orzekana coraz częściej

Odsyłam Was drodzy czytelnicy do artykułu w wydaniu internetowym Rzeczypospolitej dotyczącego orzekania opiekinaprzemiennej przez polskie sądy.
Wydaje się, że nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z sierpnia 2015 r. wywarła jednak pozytywny skutek w postaci częstszego orzekania przez sądy opieki naprzemiennej. Przedstawione statystyki zaskakują o tyle, że przed wejściem w życie znowelizowanego k.r.o. środowisko sędziów rodzinnych zajmowało wobec wspomnianych przepisów raczej krytyczną postawę. Podnoszono, że spraw, w których możnaby orzec opiekę naprzemienną jest niewiele i z tego względu propozycje ustawodawcy niewiele zmienią. Tym bardziej należy się zatem cieszyć.

Korzyści wynikające z opieki naprzemiennej

Opieka naprzemienna przede wszystkim daje możliwość budowania z dzieckiem o wiele trwalszej i głębszej więzi. Oczywiście w okresie, kiedy jeden z rodziców nie sprawuje opieki naprzemiennej przysługuje mu prawo do kontaktów z małoletnim. Kontakty przy opiece naprzemiennej mogą okazać się mniej problematyczne w wykonywaniu aniżeli w sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców. Przede wszystkim małoletni jest zżyty z każdym z rodziców, co daje szansę na to, że nie będzie odmawiał realizacji kontaktów. Ponadto opieka naprzemienna niweluje negatywny wpływ na dziecko rodzica, który wykazuje tendencje do indukowania małoletniego.

Zdaję sobie sprawę, że w dużej ilości spraw ze względu na poziom konfliktu rodziców opieka naprzemienna w ogóle nie będzie wchodziła w grę. Mimo wszystko zawsze warto przynajmniej spróbować się porozumieć z byłym partnerem co do kwestii opieki naprzemiennej.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *