Jak długo trwa ustalenie kontaktów na drodze sądowej?

To zależy od wielu czynników, które nie zawsze pozostają w gestii stron postępowania. Już sama właściwość Sądu będzie miała niebagatelny wpływ na termin wyznaczenia pierwszego i kolejnych posiedzeń. Zazwyczaj Wydziały Rodzinne Sądów w większych miejscowościach mają znacząco większe obłożenie wpływem spraw, co bezpośrednio przełoży się na dłuższy termin oczekiwania na posiedzenie. Należy się przygotować, że okres od wpływu naszego wniosku o uregulowanie kontaktów do dnia, w którym sprawa zawiśnie na wokandzie może wynieść od 2- 4 miesięcy i nie będzie w tym nic nadzwyczajnego.

Czas trwania postępowania jest również zależny od zakresu postępowania dowodowego. Im większa liczba świadków tym bardziej prawdopodobne, że postępowanie potrwa dłużej. Nie każdy sąd zdecyduje się na przesłuchiwanie wszystkich świadków podczas jednego posiedzenia, a ponadto może się zdarzyć, że ze względu na niestawiennictwo którejś z wezwanych osób zajdzie potrzeba wyznaczenia kolejnego terminu.

Istotnym czynnikiem jest również to, czy w sprawie wydawana jest opinia OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów). Badanie w OZSS jest zlecane w szczególności w sytuacjach konfliktu miedzy rodzicami małoletnich, gdy zachodzi potrzeba zaopiniowania co do formy i sposobów kontaktu z drugim rodzicem. Badanie w OZSS w przeciągu 2 – 3 miesięcy od postanowienia sędziego to całkiem przyzwoity termin, z reguły czas oczekiwania będzie trwał dłużej.

Na zakończenie dodam, że te uwagi dotyczą postępowania przed sądem I instancji. Jeśli strona zaskarży postanowienie to oczywiście na prawomocne rozstrzygnięcie poczekamy odpowiednio dłużej.

Być może warto pomysleć o tych kwestiach, gdy Sąd zada nam pytanie, czy widzimy możliwość ugodowego załatwienia sprawy. Nie zawsze czas gra na naszą korzyść.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *