Uregulowanie i egzekucja kontaktów przed sądem- zmiana opłat sądowych!

Od 21.08.2019 r. zmianie uległa wysokość opłat sądowych w sprawach rodzinnych. Jest to efekt reformy postępowania cywilnego, która odbiła się szerokim echem w środowiskach prawniczych, natomiast w przestrzeni publicznej niewiele się o niej mówiło.

W niebyt odchodzą stare stawki opłat sądowych, a wnioski oraz pozwy w sprawach rodzinnych należy uiszczać w nowej, wyższej wysokości. Znaczna część sądów nie dokonała aktualizacji informacji co do wysokości opłat sądowych widniejących na stronie internetowej, stąd też uważam za konieczne zasygnalizowanie tej podwyżki.

I tak w sprawie o kontakty, zarówno wniosek o ich uregulowanie, jak też wniosek o zabezpieczenie kontaktów, należy obecnie opłacić  w wysokości 100 zł zamiast wcześniejszych 40 zł. Do 100 zł wzrósł także koszt sądowy sprawy o egzekucję kontaktów (zarówno etap I, jak i etap II), oraz spraw mających za przedmiot władzę rodzicielską.

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie nowej opłaty od wniosku o uzasadnienie orzeczenia (także 100 zł). Będzie podlegał jej każdy wniosek o uzasadnienie, a więc oprócz wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia końcowego również wnioski o uzasadnienie postanowień w przedmiocie zabezpieczenia.

Ponadto wzrosły opłaty kancelaryjne, a jedynie pierwszy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożony przez wnioskodawcę/powoda, będzie bezpłatny.  

Poniżej przedstawiam zestawienie najważniejszych aktualnych opłat sądowych w sprawach rodzinnych:

  • wniosek o uregulowanie kontaktów – 100 zł
  • wniosek o zakazanie kontaktów – 100 zł
  • wniosek o zmianę kontaktów – 100 zł
  • wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty – 100 zł
  • wniosek o nakazanie zapłaty – 100 zł
  • wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka- 100 zł
  • wniosek o zabezpieczenie – 100 zł
  • wniosek o uzasadnienie orzeczenia- 100 zł
  • wniosek o odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności lub ze stwierdzeniem wykonalności – 20 zł za każde 10 stron wydanego dokumentu
  • wniosek o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku- 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Bez zmian pozostała natomiast opłata sądowa od pozwu o rozwód.

Pozostałe watpliwości związane z wejściem w życie nowelizacji postępowania cywilnego, która wprowadza nowe zasady prowadzenia spraw cywilnych, w tym rodzinnych, zawsze możecie Państwo skonsultować w prowadzonej przeze mnie kancelarii w Krakowie. Dla osób spoza Krakowa, z uwagi na spore zainteresowanie, została wprowadzona możliwość udzielenia porady prawnej na odległość.

Ofertę Kancelarii Adwokackiej Szczurek Szewczyk-Stępień Szkutnik dotyczącą spraw rodzinnych oraz rozwodowych znajdziecie Państwo na stronie: https://adwokat-krakow.com/adwokat-rozwodowy-w-krakowie/

Zapraszam do kontaktu.

adwokat Joanna Szewczyk- Stępień

Kancelaria Adwokacka Szczurek Szewczyk- Stępień w Krakowie

Telefon: +48 792 276 360 e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com

Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach, czy w Nowym Sączu. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *