Przez epidemię rodzicom grożą rzadsze kontakty z dzieckiem?

Pojawią się pierwsze orzeczenia sądowe, które ustalają kontakty z dziećmi w czasie epidemii. Sądy korzystają coraz śmielej z nowych przepisów regulujących tryb orzekania w przedmiocie zmiany zabezpieczenia kontaktów. Dotychczas przepisy prawa rodzinnego dopuszczały taką możliwość jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, a w praktyce zabezpieczenie kontaktów bez rozprawy zdarzało się niezwykle rzadko.

Zabezpieczenie kontaktów na posiedzeniu niejawnym

Nowe prawo przewiduje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, o ile na podstawie całokształtu okoliczności sprawy sąd nie uzna za konieczne rozpoznanie wniosku na rozprawie. Tytułem wyjaśnienia, posiedzenie niejawne jest posiedzeniem, na które wstęp mają tylko osoby wezwane. Jako adwokat nie spotkałam się dotychczas z sytuacją, aby sąd wzywał strony na posiedzenie niejawne. W rzeczywistości istota posiedzenia niejawnego sprowadza się zatem do wydania orzeczenia bez przeprowadzenia przesłuchania stron i świadków. Znacznie przyśpiesza to postępowanie, jednak za cenę  rozstrzygnięcia opartego wyłącznie o stanowiska pisemne stron wsparte dowodami pisemnymi.  

Droga do szybkiego ustalenia kontaktów?

Z perspektywy rodzica, któremu zależy na szybkim ustaleniu kontaktów z dzieckiem zmienione przepisy można rozpatrywać jako szansę do przerwania izolacji od dziecka. Należy mieć jednak na względzie także zagrożenia płynące dla stron postępowania, które wynikają z połączenia możliwości stosowania generalnych norm prawa rodzinnego z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą tzw. tarczą antykryzysową.

Sąd rodzinny może działać z urzędu

Dla przykładu mogę powołać się na jedną ze spraw toczącą się przed sądem w Krakowie, która trafiła do naszej kancelarii adwokackiej. Sąd zmienił w trybie zabezpieczenia ustalone kontakty z dzieckiem w ten sposób, że ich częstotliwość ograniczył o prawie połowę. Postanowienie w przedmiocie zmiany zabezpieczenia wydane zostało właśnie na posiedzeniu niejawnym. Co więcej, nasz obecny klient nie miał możliwości przedstawienia własnego stanowiska nawet na piśmie, gdyż nie spodziewał się jakichkolwiek zmian prawomocnie ustalonych kontaktów, druga strona nie składała przecież żadnych wniosków w tym zakresie. Tymczasem sąd działał z urzędu. Czy miał takie prawo? Oczywiście, że tak. Sprawy o ustalenie kontaktów rozpoznawane są bowiem przez sąd rodzinny, który nie jest związany wnioskami stron i ma prawo działać z urzędu. To generalna zasada, która za pewnymi wyjątkami, obowiązuje w toku postępowania przed sądem opiekuńczym.

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Cała sprawa wynika z trwającej epidemii koronawirusa, a częstotliwość kontaktów została zmieniona właśnie z powodu sytuacji związanej z zakażeniami COVID-19. Powód ograniczenia kontaktów nie tkwił w niewłaściwym zachowaniu klienta, a wynikał z okoliczności natury niezależnej. Inną sprawą jest to, czy takie rozstrzygnięcie sądu jest właściwe. Na kanwie opisywanej sprawy można jednak dostrzec, że panująca epidemia koronawirusa wpływa na częstotliwość wyznaczanych przez sąd kontaktów z dzieckiem.

­­­­adwokat Joanna Szewczyk- Stępień

Kancelaria Adwokacka Szczurek Szewczyk- Stępień w Krakowie

Telefon: +48 792 276 360 e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com

Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach, czy w Nowym Sączu. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *